theshock ย้อนหลัง คืนวันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2557

theshock ย้อนหลัง คืนวันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ดำเนินรายการโดย พี่ขวัญ น้ำมันพราย

theshock ย้อนหลัง คืนวันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2557

เรื่องราวในรายการ theshock ย้อนหลัง คืนวันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2557

Coming soon …

Continue reading

Posted in the shock ย้อนหลัง | Tagged , , , , , , | 6 Comments

theshock ย้อนหลัง คืนวันอังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2557

theshock ย้อนหลัง คืนวันอังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ดำเนินรายการโดย พี่ขวัญ น้ำมันพราย

theshock ย้อนหลัง คืนวันอังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่องราวในรายการ theshock ย้อนหลัง คืนวันอังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2557

Coming soon …

Continue reading

Posted in the shock ย้อนหลัง | Tagged , , , , , , | 2 Comments

theshock ย้อนหลัง คืนวันจันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2557

theshock ย้อนหลัง คืนวันจันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ดำเนินรายการโดย พี่ป๋อง กพล ทองพลับ

theshock ย้อนหลัง คืนวันจันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2557

เรื่องราวในรายการ theshock ย้อนหลัง คืนวันจันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2557

Coming soon …

Continue reading

Posted in the shock ย้อนหลัง | Tagged , , , , , , | 2 Comments

theshock ย้อนหลัง คืนวันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2557

theshock ย้อนหลัง คืนวันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ดำเนินรายการโดย ป๋าอ๊อด

theshock ย้อนหลัง คืนวันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่องราวในรายการ theshock ย้อนหลัง คืนวันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2557

Coming soon …

Continue reading

Posted in the shock ย้อนหลัง | Tagged , , , , , , | 2 Comments

theshock ย้อนหลัง คืนวันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน 2557

theshock ย้อนหลัง คืนวันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ดำเนินรายการโดย พี่เก่ง เดอะช็อค

theshock ย้อนหลัง คืนวันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน 2557

เรื่องราวในรายการ theshock ย้อนหลัง คืนวันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน 2557

Coming soon …

Continue reading

Posted in the shock ย้อนหลัง | Tagged , , , , , , | 2 Comments