theshock ย้อนหลัง คืนวันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557

theshock ย้อนหลัง คืนวันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557 ดำเนินรายการโดย ป๋าอ๊อด

theshock ย้อนหลัง คืนวันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557

เรื่องราวในรายการ theshock ย้อนหลัง คืนวันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557

Coming soon …

Continue reading

Posted in the shock ย้อนหลัง | Tagged , , , , , , | Leave a comment

theshock ย้อนหลัง คืนวันพฤหัสบดี ที่ 9 ตุลาคม 2557

theshock ย้อนหลัง คืนวันพฤหัสบดี ที่ 9 ตุลาคม 2557 ดำเนินรายการโดย พี่ขวัญ น้ำมันพราย

theshock ย้อนหลัง คืนวันพฤหัสบดี ที่ 9 ตุลาคม 2557

เรื่องราวในรายการ theshock ย้อนหลัง คืนวันพฤหัสบดี ที่ 9 ตุลาคม 2557

Coming soon …

Continue reading

Posted in the shock ย้อนหลัง | Tagged , , , , , , | Leave a comment

theshock ย้อนหลัง คืนวันพุธ ที่ 8 ตุลาคม 2557

theshock ย้อนหลัง คืนวันพุธ ที่ 8 ตุลาคม 2557 ดำเนินรายการโดย พี่ป๋อง กพล ทองพลับ

theshock ย้อนหลัง คืนวันพุธ ที่ 8 ตุลาคม 2557

เรื่องราวในรายการ theshock ย้อนหลัง คืนวันพุธ ที่ 8 ตุลาคม 2557

Coming soon …

Continue reading

Posted in the shock ย้อนหลัง | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

theshock ย้อนหลัง คืนวันจันทร์ ที่ 6 ตุลาคม 2557

theshock ย้อนหลัง คืนวันจันทร์ ที่ 6 ตุลาคม 2557 ดำเนินรายการโดย พี่ขวัญ น้ำมันพราย

theshock ย้อนหลัง คืนวันจันทร์ ที่ 6 ตุลาคม 2557

เรื่องราวในรายการ theshock ย้อนหลัง คืนวันจันทร์ ที่ 6 ตุลาคม 2557

Coming soon …

Continue reading

Posted in the shock ย้อนหลัง | Tagged , , , , | Leave a comment

เดอะช็อค สโมสร คืนวันเสาร์ ที่ 4 ตุลาคม 2557

เดอะช็อค สโมสร คืนวันเสาร์ ที่ 4 ตุลาคม 2557 ดำเนินรายการโดย พี่ขวัญ น้ำมันพราย

เดอะช็อค สโมสร คืนวันเสาร์ ที่ 4 ตุลาคม 2557

เรื่องราวในรายการ เดอะช็อค สโมสร คืนวันเสาร์ ที่ 4 ตุลาคม 2557

Coming soon …

Continue reading

Posted in เดอะช็อค สโมสร ย้อนหลัง | Tagged , , , | Leave a comment